US Teddy

US is de afkorting van USA en dat staat voor United States of America, oftewel de Verenigde Staten van Amerika. US-Teddy’s worden dan ook wel Amerikaanse Teddy’s genoemd.
De haren van de US-Teddy zijn ongeveer 2 cm lang en zijn zeer dicht ingeplant en staan loodrecht van de huid af. De haren zijn kroesharen en hierdoor zeer elastisch. Ze zijn ook zeer zacht. De US-Teddy gekruind is een US-Teddy met een kruin op het hoofd. Het karakter van de US Teddy is over het algemeen onderzoekend en nieuwsgierig.